Zakładanie firmy i odpowiednia forma prawna – spółka z o.o.

Ograniczenie odpowiedzialności za długi firmowe.

W związku ze specjalizacją prawników kancelarii obejmującą pomoc prawną w zakresie upadłości przedsiębiorców i konsumentów, wielokrotnie mieliśmy do czynienia z dłużnikami, którzy stali się niewypłacalni z uwagi na nietrafione decyzje biznesowe.

Odpowiedzialność osobista za długi firmowe może być w bardzo prosty sposób ograniczona i ma ona ścisły związek z formą prawną przedsiębiorstwa.

Najpopularniejszą formą prawną prowadzenia biznesu jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Niestety, jest ona obarczona bardzo dużym ryzykiem, ponieważ przedsiębiorca odpowiada swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy. Osobista odpowiedzialność za długi firmowe występuje również w przypadku spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, czy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w których to komplementariusz może zostać pociągnięty do spłaty długów spółki.

Inaczej to wygląda w przypadku spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Z tych dwóch, najprostsza do założenia jest zdecydowanie spółka z o.o., która z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przestaje być spółką w organizacji i tym samym wspólnicy tej spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania. Jedynym organem, który może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jest zarząd, aczkolwiek i ten w stosunkowo łatwy sposób może uniknąć odpowiadania za długi spółki – składając wniosek o upadłość spółki z o.o.

Zakładanie spółek – pomoc prawna

Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

  • doradztwo pod kątem podatkowym, czy zabezpieczenia interesów firmy, przed wyborem odpowiedniej formy prawnej;
  • sporządzanie umowy spółki wraz z użyciem odpowiednich zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności wspólników spółki;
  • asystowanie w trakcie czynności notarialnych;
  • przygotowanie odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • nadzór nad procedurą rejestracji do momentu uzyskania wpisu do KRSu;
  • możliwość stałej obsługi prawnej.

Dzięki współpracy z naszą kancelarią zyskujecie Państwo:

  • obniżenie ryzyka finansowego w razie niewypłacalności firmy;
  • ochronę prywatnego majątku;
  • obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa z uwagi na tzw. optymalizację podatkową.

Pomimo tego, że biura kancelarii znajdują się w Gdańsku i Gdyni, to doradzamy na terenie całego kraju. Z uwagi na możliwość świadczenia usług “na odległość” możemy pomóc Klientom z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Katowic, Elbląga, Szczecina, Krakowa i z wielu innych miast.

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami!

Oceń artykuł!