Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk?

Wysokość zajęcia wynagrodzenia za pracę w upadłości przez syndyka