Upadłość a udziały lub akcje spółki kapitałowej

Jaki wpływ na udziały lub akcje spółki ma ogłoszenie upadłości?