Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką

Należycie przygotowany wniosek o upadłość konsumencką w wielu przypadkach skutkuje ogłoszeniem upadłości.