Elementy wniosku o upadłość przedsiębiorcy

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?