Wniosek o upadłość konsumencką wraz z innymi załącznikami.

Nierzetelne sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką rodzi poważne konsekwencje prawne.