Wierzyciele w upadłości

Istnieją 4 grupy zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym