Czym jest układ w upadłości konsumenckiej?

Jest to forma umowy między wierzycielami a upadłym, która powinna być zatwierdzona przez sąd.