Wniosek wierzyciela o upadłość dłużnika

Wniosek wierzyciela o upadłość dłużnika wszczyna postępowanie upadłościowe o nieco odmiennych skutkach