upadłość wspólnika spółki jawnej

Spółka jawna i jej niewypłacalność może mieć wpływ na ogłoszenie upadłości przez jej wspólnika.