Spółka cywilna a upadłość

Czy można ogłosić upadłość spółki cywilnej?