Upadłość przedsiębiorcy, a precyzyjniej upadłość na zasadach ogólnych, stosowana jest m.in. do podmiotów prowadzących aktywną działalność gospodarczą.

Procedura, która wynika z przepisów o upadłości przedsiębiorcy, odnosi się do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego i będą to:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne);
 • jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np: spółki osobowe).

Ponadto, zdolność upadłościową posiadają też:

 • wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • partnerzy w spółce partnerskiej.

Upadłość przedsiębiorcy a obowiązek złożenia wniosku

Z uwagi na obowiązujące przepisy, ww. podmioty zobowiązane są do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności.

Brak wniosku w terminie może skutkować m.in. odpowiedzialnością cywilną, czy karną, przedsiębiorcy lub członków organu odpowiadających za sprawy danego podmiotu.

Upadłość przedsiębiorcy | Upadłość spółki

Prawnicy kancelarii prawnej KL Law Polska pomagali już w procedurach upadłościowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych przewidzianych przez przepisy kodeksu spółek handlowych, a także jednoosobowych działalności gospodarczych.

Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju i zajmowaliśmy się sprawami o upadłość przedsiębiorcy na terenie Gdańska, Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Katowic i wielu innych.

Upadłość przedsiębiorcy a warianty oddłużenia

Z uwagi na posiadane doświadczenie w kontekście spraw niewypłacalnych przedsiębiorców, opracowaliśmy trzy warianty postępowania. Wybór właściwego zależy od specyfiki sytuacji, w której znajduje się dany podmiot.

Oddłużenie niewypłacalnych przedsiębiorców (osób fizycznych) może przebiegać w następujący sposób:

 1. Poprzez zamknięcie działalności gospodarczej i ogłoszenie upadłości konsumenckiej:
  1. wariant jest możliwy, jeśli przedsiębiorcy mieli tylko jednego wierzyciela lub zamknęli firmę i nie złożyli wniosku o upadłość przedsiębiorcy, a uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką jest możliwe przy zastosowaniu tzw. klauzuli słuszności lub klauzuli humanitarnej – są to wyjątkowe sytuacje, które umożliwiają przeprowadzenie upadłości konsumenckiej byłym przedsiębiorcom, którzy nie składali wniosków o upadłość firmy, a działalność wyrejestrowali.
 2. Poprzez ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy:
  1. wariant jest możliwy, jeśli osoby, które są niewypłacalnymi przedsiębiorcami, złożyły terminowo (lub po przekroczeniu terminu) wniosek o upadłość, a majątek firmy pozwala na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz mają co najmniej 2 różnych wierzycieli i przedsiębiorcom tym nie można zarzucić nierzetelności.
 3. Poprzez złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy i późniejsze przeprowadzenie upadłości konsumenckiej:
  1. wariant jest możliwy, jeśli niewypłacalny przedsiębiorca składa wniosek o upadłość w terminie lub nieznacznie po jego przekroczeniu, a następnie wniosek zostaje oddalony przez sąd z uwagi na brak majątku (obowiązek złożenia wniosku zostaje jednak spełniony);
  2. następnie niewypłacalny przedsiębiorca zamyka firmę wyrejestrowując ją – co powoduje, że następnego dnia nabywa zdolność upadłościową konsumencką;
  3. dłużnik składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w ramach której zyskuje oddłużenie.

Jesteś niewypłacalnym przedsiębiorcą lub członkiem zarządu niewypłacalnej spółki?

Pamiętaj o terminie na złożenie wniosku o upadłość – nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!

Upadłość przedsiębiorcy
Ocena: 5 z: 6