Odpowiedzialność współmałżonka na wypadek zgody na kredyt

Skutki wyrażenia zgody na kredyt