Skutki upadłości konsumenckiej a sfera prywatna dłużnika

Sfera prywatna dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest nienaruszona przez upadłość