Poręczyciele i upadłość konsumencka dłużnika

Jakie możliwości mają poręczyciele dłużników, wobec których ogłoszono upadłość konsumencką.