władza rodzicielska a upadłość

Upadłość konsumencka nie wpływa na władzę rodzicielską