Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Katowicach

Postanowienie sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej naszej Klientki.