Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Gdańsku

Upadłość konsumencka wobec byłego przedsiębiorcy ogłoszona przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ