Upadłość konsumencka i ciężka depresja

Jaki wpływ ma depresja na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?