Jaki wpływ na stosunki majątkowe małżonków ma upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka wywiera określone skutki w stosunku do majątku wspólnego małżonków