Upadłość konsumencka 2018 czy idą zmiany

Obecnie zespół utworzony przy Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w związku z upadłością osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.