Zobowiązania upadłego a umorzenie

Umorzenie zobowiązań na skutek upadłości konsumenckiej