Trudna sytuacja rodzinna a upadłość konsumencka

Pani Magdalena pozostawała w związku małżeńskim i była matką dwójki dzieci. Pracowała w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych i jej zarobki oscylowały w granicach 2 tys. zł netto. Jej mąż był pracownikiem budowlanym z wieloletnim doświadczeniem, który otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.5 tys. zł netto. Między małżonkami nie występowała rozdzielność majątkowa, a głównym kredytobiorcą zobowiązania w wysokości 55 tys. zł była pani Magdalena, ponieważ jej mąż nie posiadał zdolności kredytowej z uwagi na niestabilną podstawę zatrudnienia. Wynagrodzenie pani Magdaleny starczało na opłatę wynajmowanego mieszkania i uiszczenie raty kredytowej. Reszta kosztów związanych z utrzymaniem spoczywała na mężu. Po upływie 17 miesięcy od momentu zaciągnięcia zobowiązania, wyszło na jaw, że małżonek wiedzie podwójne życie i ma dziecko z inną kobietą, a także wniósł pozew o rozwód. Pani Magdalena w bardzo krótkim czasie została sama z dwójką dzieci, kosztami utrzymania mieszkania i wynajmu, ratą kredytową oraz niewystarczającym dochodem. Małżonek nie poczuwał się do zapłaty alimentów.

Rozstanie z głównym żywicielem rodziny a upadłość konsumencka

Rozstanie, czy utrata osoby bliskiej, w zdecydowanej większości przypadków wpływa na płynność finansową każdego gospodarstwa domowego. Powyższa historia obrazuje modelowy sposób powstania niezawinionego lub powstałego nie w skutek rażącego niedbalstwa stanu niewypłacalności w momencie wystąpienia problemów rodzinnych.

Samo zaciągnięcie zobowiązania nie może być traktowane jako zawinione działanie będące przyczyną niewypłacalności. Istotny jest jednak fakt, który spowodował brak wpłat na poczet kredytu (rozstanie z małżonkiem). Do momentu, w którym pani Magdalena żyła i utrzymywała rodzinę wspólnie z mężem, to wywiązywała się wzorowo ze swojego zobowiązania. Ocena zachowania pani Magdaleny nie wskazuje, aby było ono takim, które narusza zasady prawidłowego zachowania w danych okolicznościach (rażące niedbalstwo), a już na pewno nie zamierzała doprowadzić do rozstania z małżonkiem z uwagi na jego zdradę (umyślne działanie).

Niemożność przypisania pani Magdalenie umyślnego działania (winy) i rażącego niedbalstwa przy występującym stanie niewypłacalności spowodowała, że upadłość konsumencka została jej ogłoszona.

Problemy rodzinne przyczyną ogłoszenia upadłości konsumenckiej – inne przykłady
Upadłość konsumencka za drugim razem – zadłużone dzieci przez ojca
Upadłość konsumencka w Gdańsku byłego przedsiębiorcy – trudna sytuacja rodzinna
Upadłość Dłużniczki z Łodzi
Upadłość w Toruniu

Trudna sytuacja rodzinna jest powodem Twojej niewypłacalności?

Upadłość konsumencka pozwoli wyjść Ci z długów!

Oceń artykuł!