Spłaty upadłego w ramach planu spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej – w jakim zakresie i terminarz