Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej w 2020 r. Wszystko co czeka dłużnika składającego wniosek po 24 marca!
Historia Artura Ligęski, która doprowadziła do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Doradca restrukturyzacyjny był gościem programu #RZECZoPRAWIE emitowanym przez Rzeczpospolita TV.
Odpowiedzialność majątkowa małżonków zarówno na gruncie prawa cywilnego – prawa zobowiązań, nierozerwalnie powiązana jest z...
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe nawet wtedy, gdy dłużnik posiada jednego wierzyciela. Więcej na ten temat w artykule!
Zastanawiasz się jacy wierzyciele mogą stanowić niebezpieczeństwo w trakcie upadłości konsumenckiej? Odpowiedzi staramy się udzielić w ramach niniejszego artykułu!
Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do reprezentowania uczestników postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także pełnienia funkcji w toku tejże procedury, np. syndyka.
Zastanawiasz się co może Cię czekać po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Zapoznaj się z niniejszym artykułem!
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wywiera określonych skutków. Wpływa także na sytuację poręczycieli.