Syndyk jest istotnym organem w postępowaniu upadłościowym

Syndyk w toku postępowania upadłościowego przejmuje władzę nad majątkiem upadłego.