Pętla kredytowa

Spirala zadłużenia to nie zawsze rażące niedbalstwo.