Masa upadłości w upadłości konsumenckiej

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej polega m.in. na spieniężeniu mienia, które wchodzi do masy upadłości.