Skutki zatwierdzenia układu

Zatwierdzenie układu w ramach restrukturyzacji a skutki