Skutki upadłości względem postępowań egzekucyjnych

Upadłość konsumencka pozwala zawiesić a następnie umorzyć postępowania egzekucyjne