Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to jedno z dwóch postępowań insolwencyjnych, obok postępowania upadłościowego, które występuje w polskim porządku prawnym.

Obecna koncepcja restrukturyzacji przedsiębiorstwa dopuszcza cztery rodzaje postępowań:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszone postępowanie układowego;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne.

Elementem każdego z tych postępowań jest układ, który przekłada się na restrukturyzację zobowiązań zadłużonego przedsiębiorstwa. Z kolei celem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Tym co różni wyżej wymienione postępowania to m.in.: przebieg procedur restrukturyzacyjnych, zasady zarządu nad majątkiem wchodzącym do masy restrukturyzacyjnej, czy ochrona przed postępowaniami egzekucyjnymi. Każde z postępowań restrukturyzacyjnych wiąże się z określoną ingerencją w sposób funkcjonowania zagrożonego niewypłacalnością lub już niewypłacalnego przedsiębiorstwa.

Prawnik w restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Zespół prawny kancelarii prawnej KL Law Polska stanowią doradca restrukturyzacyjny oraz adwokat wspierani przez grono specjalistów. Dzięki wielozadaniowemu zespołowi jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pomagamy w restrukturyzacji przedsiębiorstw w zakresie:

 • analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
 • doradztwa w kontekście wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • doradztwa dla podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowania propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych, a także wszelakich wniosków i pism, które mogą wystąpić w toku postępowania;
 • reprezentowaniu dłużników w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przed sądami na terenie całej Polski;
 • pełnienia funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym oraz zarządcy w postępowaniu sanacyjnym;
 • podejmowanie środków zaradczych na rzecz dłużników, którego wierzyciel złożył wniosek o upadłość;
 • reprezentujemy też wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego ich dłużnika.

Chcesz się z nami skontaktować?

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy, a niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy!

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Ocena: 4.8 z: 4