Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to jedno z dwóch postępowań insolwencyjnych, obok postępowania upadłościowego, które występuje w polskim porządku prawnym.

Obecna koncepcja restrukturyzacji przedsiębiorstwa dopuszcza cztery rodzaje postępowań:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowego;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

Elementem każdego z tych postępowań jest układ, który przekłada się na restrukturyzację zobowiązań zadłużonego przedsiębiorstwa. Z kolei celem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Tym co różni wyżej wymienione postępowania to m.in.: przebieg procedur restrukturyzacyjnych, zasady zarządu nad majątkiem wchodzącym do masy restrukturyzacyjnej, czy ochrona przed postępowaniami egzekucyjnymi. Każde z postępowań restrukturyzacyjnych wiąże się z określoną ingerencją w sposób funkcjonowania zagrożonego niewypłacalnością lub już niewypłacalnego przedsiębiorstwa.

Prawnik w restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Zespół prawny kancelarii prawnej KL Law Polska pomaga w restrukturyzacji przedsiębiorstw w zakresie:

  • analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
  • doradztwa w kontekście wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
  • doradztwa dla podmiotów będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • przygotowania propozycji układowych i wstępnych planów restrukturyzacyjnych, a także wszelakich wniosków i pism, które mogą wystąpić w toku postępowania;
  • reprezentujemy też wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego ich dłużnika.

Więcej na temat restrukturyzacji na naszym blogu.

Chcesz się z nami skontaktować?

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy, a niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy!