Majątek przed upadłością

Jak powstrzymać komornika przed ogłoszeniem upadłości?