Darowizna i sprzedaż majątku poniżej wartości przed upadłością

Kiedy należy dokonać darowizny lub sprzedać nieruchomość, aby czynność ta pozostawała skuteczna wobec masy upadłości powstałej po rozpoznaniu wniosku? Odpowiedzi należy szukać w ustawie prawo upadłościowe, która uzależnia skuteczność tejże czynności od rodzaju czynności i osoby w stosunku do której jest dokonywana. Więcej w naszym artykule!

Szczegóły

Upadłość transgraniczna a międzynarodowe postępowanie upadłościowe

Upadłość transgraniczna i międzynarodowe postępowanie upadłościowe to procedury regulowane przez dwa odrębne akty prawne. Pierwsza dotyczy m.in. Polaków, którzy ogłosili upadłość w innym państwie członkowskim UE i wszczęcie procedury upadłościowej wywrze określone skutki na terenie RP, a druga dotyczy tych podmiotów, które posiadają w Polsce majątek, a ich „centrum interesów/życia” jest poza granicami Unii Europejskiej.

Szczegóły

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec majątku dłużnika | Masa upadłości

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest m.in. powstanie masy upadłości, która posłuży do zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego. Upadły, który chce uzyskać oddłużenie musi liczyć się z utratą możliwości zarządzania mieniem stanowiącym masę upadłości, tj. mieszkaniem, autem i innymi. Więcej na ten temat w poniższym artykule!

Szczegóły

Wyłączenie mienia z masy upadłości – gdy syndyk zajmie rzecz nienależącą do dłużnika

Wyłączenie mienia z masy upadłości jest instytucją, która ma chronić prawa osób trzecich, które ucierpiały na skutek prowadzonego postępowania upadłościowego w stosunku do kogoś innego. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której syndyk, na skutek domniemania, włączy do masy upadłości składniki majątkowe, które nie są własnością upadłego. Co zatem powinien zrobić pokrzywdzony?

Szczegóły

Upadłość osoby fizycznej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – oczekiwanie na oddłużenie

Upadłość konsumencka (upadłość osoby fizycznej) Gliwice – paręnaście dni temu Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość osoby fizycznej wobec naszej Klientki, której zobowiązania wynosiły ok. 550.000 zł. Jej niewypłacalność miała związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, którą faktycznie zarządzał mąż. Na dzień składania wniosku majątek Klientki wynosił ok. 4.000 zł (wartość auta) i osiągała ona wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.300 zł. Obecnie czeka na oddłużenie w toku postępowania upadłościowego.

Szczegóły

Upadłość konsumencka w Gdańsku byłego przedsiębiorcy – problemy rodzinne

Upadłość konsumencka Gdańsk – trudna sytuacja rodzinna i nieudane decyzje biznesowe spowodowały niewypłacalność naszej klientki, której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadłość konsumencką. Zadłużenie powstało ponad 10 lat temu i klientka nie składała wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Dowiedz się jak jej pomogliśmy wyjść z trudnej sytuacji finansowej!

Szczegóły

Ile trwa przeprowadzenie upadłości konsumenckiej?

Ile trwa przeprowadzenie sprawy o upadłość konsumencką – pytanie, na które stosunkowo ciężko odpowiedzieć. Z reguły na czas trwania całego postępowania wpływ ma wiele czynników, począwszy od czasu rozpatrywania wniosku o upadłość, ewentualnej rozprawy, składników majątku, które wchodzą do masy upadłościowej, sprawności działań syndyka, czy ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

Szczegóły