Niezarejestrowana działalność gospodarcza a upadłość

Niezarejestrowana działalność gospodarcza a upadłość na wniosek wierzyciela. Niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego działalności gospodarczej nie oznacza, że wierzyciel takiego dłużnika nie może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości. Więcej na temat konsekwencji złożenia wniosku o upadłość osoby fizycznej prowadzącej niezarejestrowaną działalność gospodarczą w poniższym artykule.

Szczegóły

Restrukturyzacja, a upadłość | Ratunek dla firm

Restrukturyzacja, a upadłość przedsiębiorstwa – czyli jak sobie radzić z długami firmy. Obie instytucje występujące w polskim porządku prawnym, a więc restrukturyzacja i upadłość firmy, dedykowane są podmiotom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością i stanowią swoiste koło ratunkowe dla firm w kryzysie. Jak i kiedy można z nich skorzystać?

Szczegóły

Upadłość konsumencka Białystok. Upadłość byłego przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka Białystok. Historia byłego przedsiębiorcy, wobec którego Sąd w Białymstoku ogłosił upadłość konsumencką. W dniu, w którym Klientka się do nas zgłosiła wciąż była przedsiębiorcą, aczkolwiek bez majątku. Opóźnienie w spłatach zobowiązań nie było duże, więc miała jeszcze realne szanse na złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie.

Szczegóły

Upadłość konsumencka w Polsce, a życie na innym kontynencie

Upadłość konsumencka w Polsce. W poniższym artykule przedstawiamy historię Klientki, która mieszka na innym kontynencie, a ogłosiła upadłość konsumencką w Polsce. Jak to jest możliwe? Otóż Dłużniczka posiada na terenie Polski majątek, zatem sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką jest sąd na terenie RP.

Szczegóły

Jak zwiększyć swoje szanse na upadłość konsumencką – 8 wskazówek

8 wskazówek jak się odpowiednio przygotować do upadłości konsumenckiej. W artykule nie omawiamy tego jak doprowadzić do swojej niewypłacalności (wina umyślna w doprowadzeniu do niewypłacalności jest podstawą oddalenia wniosku!), a wskazujemy te okoliczności, o których dłużnik powinien pamiętać, gdy staje się niewypłacalny.

Szczegóły

Restrukturyzacja spółki z o.o.

Restrukturyzacja spółki z o.o. może polegać m.in. na restrukturyzacji samych zobowiązań spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub na restrukturyzacji samego podmiotu. Sytuacja ekonomiczna spółki determinuje właściwy wybór postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest też alternatywą dla upadłości spółki z o.o.

Szczegóły