Upadłość konsumencka po III kwartale w 2018 roku – podsumowanie

Niezmiennie utrzymuje się tendencja wzrostowa wśród dłużników, wobec których została ogłoszona upadłość konsumencka. Jak pokazują prowadzone statystyki – rok 2018 będzie z pewnością rekordowy. Tylko w III kwartale tego roku zanotowano o 20% więcej upadłości konsumentów względem tego samego okresu w roku poprzednim.

Szczegóły

Jak powstrzymać komornika przed ogłoszeniem upadłości?

Dłużnik, wierzyciel, a także tymczasowy nadzorca sądowy mogą wnioskować o zabezpieczenie majątku przed ogłoszeniem upadłości. W artykule wyjaśniamy w jaki sposób dłużnik może zapobiec spieniężeniu majątku przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorcy. Wskazujemy też dlaczego jest to korzystne z punktu widzenia dłużnika.

Szczegóły

Instrukcja postępowania z firmami windykacyjnymi

Kontakt ze strony firmy windykacyjnej często budzi przerażenie, tym bardziej gdy jest całkowicie niespodziewany. Co może oznaczać telefon lub pismo wzywające do zapłaty z firmy lub kancelarii windykacyjnej? Albo wierzyciel zlecił zewnętrznej (z reguły wyspecjalizowanej) firmie dochodzenie swojej wierzytelności, albo doszło do cesji zobowiązania i nowym wierzycielem został fundusz. Sprzedaż zobowiązania ma swoje dobre i złe strony.

Szczegóły

Najczęstsze przyczyny niewypłacalności konsumentów

Bazując na doświadczeniach naszych klientów wskazujemy cztery, najczęstsze powody niewypłacalności dłużników, a w konsekwencji i upadłości konsumenckiej. Poza tymi, które zostały przez nas wymienione występują też inne. Wskazaliśmy jednak te najliczniejsze. Przyczyn niewypłacalności może być mnóstwo. W kontekście upadłości ważne, aby nie były one zawinione.

Szczegóły