Dlaczego nie można wybiórczo spłacać wierzycieli?

Dłużnik, który znajduje się w obliczu zagrożenia niewypłacalnością lub już ten stan osiągnął, nie powinien wybiórczo spłacać swoich zobowiązań. Zachowanie takie spełnia znamiona czynu zabronionego uregulowanego w art. 302 Kodeksu karnego. Osoba, która dopuszcza się naruszenia wspomnianego przepisu może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Szczegóły

Orzeczenia w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Wydawane orzeczenia w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości mogą być różne. Wywołują też różne skutki prawne. W poniższym artykule wyjaśniamy czym się różni odrzucenie od oddalenia wniosku o upadłość lub na czym polega jego zwrot. Wyjaśniamy też czym jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Szczegóły

Historia upadłości konsumenckiej klienta z Wejherowa

Upadłość konsumencka mieszkańca Wejherowa pokazuje w jak, z pozoru, niewinny sposób można stać się osobą niewypłacalną. Poręczenie zobowiązania małżonki prowadzącej działalność gospodarczą poprzez podpisanie weksla, bankructwo firmy, utrata zdrowia dłużnika i jego rodziców – te okoliczności spowodowały, że upadłość konsumencka to jedyny ratunek.

Szczegóły