Brak pracy? Problemy zdrowotne? Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka

Kolejna ogłoszona upadłość konsumencka przez sąd. Tym razem w stosunku do 23-letniego klienta, którego stan zadłużenia opiewał na kwotę ok. 55 tys. zł, a spowodowane było m.in. utratą zdrowia, rozstaniem rodziców, brakiem pracy. Znaczną część zadłużenia stanowiły mandaty za brak biletu autobusowego lub kolejowego. Klient nie posiadał żadnego majątku, a upadłość została ogłoszona na posiedzeniu niejawnym.

Details

3 mln złotych długu? Historia klienta, który ogłosił upadłość konsumencką

Kilka dni temu udało nam się ogłosić upadłość konsumencką Klientce, która utraciła płynność finansową w związku z fałszywymi pomówieniami, wypadkiem oraz trudnościami w znalezieniu pracy przez osobę o tak wysokich kwalifikacjach. Jej zadłużenie sięgało blisko 3 mln złotych. Ma bardzo duże szanse na umorzenie całego zobowiązania bez ustalania planu spłaty.

Details