Dlaczego nie można wybiórczo spłacać wierzycieli?

Dłużnik, który znajduje się w obliczu zagrożenia niewypłacalnością lub już ten stan osiągnął, nie powinien wybiórczo spłacać swoich zobowiązań. Zachowanie takie spełnia znamiona czynu zabronionego uregulowanego w art. 302 Kodeksu karnego. Osoba, która dopuszcza się naruszenia wspomnianego przepisu może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Szczegóły

Instrukcja postępowania z firmami windykacyjnymi

Kontakt ze strony firmy windykacyjnej często budzi przerażenie, tym bardziej gdy jest całkowicie niespodziewany. Co może oznaczać telefon lub pismo wzywające do zapłaty z firmy lub kancelarii windykacyjnej? Albo wierzyciel zlecił zewnętrznej (z reguły wyspecjalizowanej) firmie dochodzenie swojej wierzytelności, albo doszło do cesji zobowiązania i nowym wierzycielem został fundusz. Sprzedaż zobowiązania ma swoje dobre i złe strony.

Szczegóły