Jakie są koszty postępowania upadłościowego przedsiębiorcy?

Majątek przedsiębiorcy, a właściwie jego brak, wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorcy jest najczęstszą bolączką drobnych i małych przedsiębiorców. Do oszacowania tychże kosztów dochodzi już na etapie weryfikacji wniosku o upadłość przez sąd. Dzisiaj wyjaśniamy co sąd bierze pod rozwagę, gdy dąży do ustalenia wszystkich wydatków po otwarciu procedury upadłościowej.

Szczegóły

Orzeczenia w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Wydawane orzeczenia w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości mogą być różne. Wywołują też różne skutki prawne. W poniższym artykule wyjaśniamy czym się różni odrzucenie od oddalenia wniosku o upadłość lub na czym polega jego zwrot. Wyjaśniamy też czym jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Szczegóły

Jak powstrzymać komornika przed ogłoszeniem upadłości?

Dłużnik, wierzyciel, a także tymczasowy nadzorca sądowy mogą wnioskować o zabezpieczenie majątku przed ogłoszeniem upadłości. W artykule wyjaśniamy w jaki sposób dłużnik może zapobiec spieniężeniu majątku przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorcy. Wskazujemy też dlaczego jest to korzystne z punktu widzenia dłużnika.

Szczegóły