Upadłość konsumencka a nieprawdziwe wyjaśnienia

Upadłość konsumencka, docelowo zmierzająca do oddłużenie rzetelnego dłużnika, jest przeznaczona dla osób, które pomimo należytej staranności i braku winy umyślnej popadły w stan niewypłacalności. Sprowadza się to również do konieczności przekazywania prawdziwych informacji. Zatajanie istotnych faktów lub podawanie nieprawdziwych informacji jest obarczone karą pozbawienia wolności. Więcej w poniższym artykule!

Szczegóły