Upadłość konsumencka a nieprawdziwe wyjaśnienia

Upadłość konsumencka, docelowo zmierzająca do oddłużenie rzetelnego dłużnika, jest przeznaczona dla osób, które pomimo należytej staranności i braku winy umyślnej popadły w stan niewypłacalności. Sprowadza się to również do konieczności przekazywania prawdziwych informacji. Zatajanie istotnych faktów lub podawanie nieprawdziwych informacji jest obarczone karą pozbawienia wolności. Więcej w poniższym artykule!

Szczegóły

Zasady słuszności i względy humanitarne w upadłości konsumenckiej

Względy słuszności i zasady humanitarne umożliwiają uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w sytuacjach trudnych. Należy pamiętać, że starając się o upadłość winno się spełnić określone warunki. Jeśli stan faktyczny wskazuje na możliwość wykorzystania klauzul rozsądku, to szanse na upadłość z pewnością rosną. Więcej w artykule!

Szczegóły