Upadłość konsumencka a nieprawdziwe wyjaśnienia

Upadłość konsumencka, docelowo zmierzająca do oddłużenie rzetelnego dłużnika, jest przeznaczona dla osób, które pomimo należytej staranności i braku winy umyślnej popadły w stan niewypłacalności. Sprowadza się to również do konieczności przekazywania prawdziwych informacji. Zatajanie istotnych faktów lub podawanie nieprawdziwych informacji jest obarczone karą pozbawienia wolności. Więcej w poniższym artykule!

Details

Zasady słuszności i względy humanitarne w upadłości konsumenckiej

Względy słuszności i zasady humanitarne umożliwiają uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w sytuacjach trudnych. Należy pamiętać, że starając się o upadłość winno się spełnić określone warunki. Jeśli stan faktyczny wskazuje na możliwość wykorzystania klauzul rozsądku, to szanse na upadłość z pewnością rosną. Więcej w artykule!

Details

Jakie są koszty postępowania upadłościowego przedsiębiorcy?

Majątek przedsiębiorcy, a właściwie jego brak, wystarczający na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorcy jest najczęstszą bolączką drobnych i małych przedsiębiorców. Do oszacowania tychże kosztów dochodzi już na etapie weryfikacji wniosku o upadłość przez sąd. Dzisiaj wyjaśniamy co sąd bierze pod rozwagę, gdy dąży do ustalenia wszystkich wydatków po otwarciu procedury upadłościowej.

Details

Dlaczego nie można wybiórczo spłacać wierzycieli?

Dłużnik, który znajduje się w obliczu zagrożenia niewypłacalnością lub już ten stan osiągnął, nie powinien wybiórczo spłacać swoich zobowiązań. Zachowanie takie spełnia znamiona czynu zabronionego uregulowanego w art. 302 Kodeksu karnego. Osoba, która dopuszcza się naruszenia wspomnianego przepisu może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Details