Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką w Polsce mieszkając za granicą?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce a pobyt poza granicami kraju