Plan spłaty wierzycieli a upadłość konsumencka. Dłużnik, który stara się ogłosić upadłość konsumencką powinien liczyć się z możliwością powołania przez sąd tzw. planu spłaty wierzycieli. Na mocy art. 491(15) ust 1 i 2 prawo upadłościowe, sąd ustala w jakiej wysokości i jakim czasie, jednak nie dłuższym niż 36 miesięcy, upadły powinien spłacać zobowiązania, które wynikają z listy wierzytelności, a nie zostały wykonane w rezultacie spieniężenia majątku. Ustala również jaka część zobowiązań będzie umorzona po wykonaniu planu spłaty.

Plan spłaty wierzycieli a upadłość konsumencka

Plan może być ustalony po wykonaniu planu podziału, a gdy plan podziału nie został sporządzony, bo upadły nie posiada majątku, po zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Po spełnieniu jednego z powyższych warunków plan jest ustalany przez sąd. Czynność ta wykonywana jest z urzędu, więc wniosek upadłego lub wierzyciela nie jest potrzebny. Ustalenie warunków planu spłaty następuje najczęściej po wysłuchaniu przez sąd osoby upadłej, wierzycieli oraz syndyka. Upadły będzie miał możliwość przedstawienia swojego stanowiska oraz obecnej sytuacji, a także odnieść się do wysokości rat i terminów zapłaty. Dodać należy, że stanowisko upadłego nie zobowiązuje sądu, a jedynie brane jest pod rozwagę. Wierzyciele również mają możliwość przedstawienia propozycji planu spłaty, który może być jednak przez upadłego zażalony.

Jeżeli ilość wierzycieli ujętych w spisie jest znaczna, to sąd nie musi wszystkich przesłuchiwać. Wystarczy, że złożą pisemne oświadczenia.

Na jaki okres czasu można ogłosić plan spłaty?

Sąd może ustalić plan spłaty maksymalnie na 36 miesięcy – może być to okres krótszy. Czas na jaki zostaje ustalony plan zależy od stanu faktycznego, w którym znalazł się dłużnik.

Na co sąd zwraca uwagę przy ustalaniu planu spłaty?

Sąd, ustalając plan spłaty, uwzględnia następujące czynniki:

  • koszty utrzymania upadłego i osób, które są na jego utrzymaniu
  • wysokość wierzytelności i możliwość ich spłaty
  • perspektywy zarobkowania osoby upadłej.

Czy sąd zawsze ustala plan spłaty wierzycieli?

Nie, w sprawach o upadłość konsumencką sąd nie jest zobowiązany do ustalenia planu spłaty wierzycieli w każdym przypadku. Może odstąpić od planu spłaty w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego wskazuje, że nie będzie on w stanie się z niego wywiązać. W konsekwencji zobowiązania zostają umorzone bez jakiejkolwiek spłaty ze strony dłużnika.

Zastanawiasz się jak możemy Ci pomóc w pozbyciu się długów?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc w upadłości konsumenckiej