Upadłość konsumencka w Gdańsku byłego przedsiębiorcy – problemy rodzinne

Upadłość konsumencka Gdańsk – trudna sytuacja rodzinna i nieudane decyzje biznesowe spowodowały niewypłacalność naszej klientki, której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadłość konsumencką. Zadłużenie powstało ponad 10 lat temu i klientka nie składała wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Dowiedz się jak jej pomogliśmy wyjść z trudnej sytuacji finansowej!

Details

Ile trwa przeprowadzenie upadłości konsumenckiej?

Ile trwa przeprowadzenie sprawy o upadłość konsumencką – pytanie, na które stosunkowo ciężko odpowiedzieć. Z reguły na czas trwania całego postępowania wpływ ma wiele czynników, począwszy od czasu rozpatrywania wniosku o upadłość, ewentualnej rozprawy, składników majątku, które wchodzą do masy upadłościowej, sprawności działań syndyka, czy ewentualnego planu spłaty wierzycieli.

Details

Syndyk – jaka jest jego funkcja w upadłości konsumenckiej ?

Syndyk jest istotnym organem postępowania upadłościowego. W toku upadłości konsumenckiej syndyk odpowiada w głównej mierze za pieczę nad majątkiem upadłego, który wchodzi do masy upadłości, a następnie spieniężeniem go i zaspokojeniem wierzycieli. Od tego jak sprawnie będzie działał syndyk zależy m.in. długość trwania całej procedury upadłościowej.

Details