Orzeczenia w upadłości

Jakie są warianty orzeczeń w postępowaniu upadłościowym