Czym jest oddłużenie w upadłości konsumenckiej?

Jak można uzyskać oddłużenie poprzez upadłość konsumencką