Brak wniosku o upadłość odpowiedzialność karna członka zarządu spółki

Odpowiedzialność karna członka zarządu spółki za niezłożenie wniosku o upadłość