Niewypłacalność konsumenta i przedsiębiorcy

Niewypłacalność dłużnika to podstawowa przesłanka ogłoszenia upadłości.