Sporne zobowiązania nie oznaczają niewypłacalności.